Transparantie en veiligheid bij HABA

t_1250_350_Verantwortungsseiten_Datenschutz.jpg

Het belang van gegevensbescherming

Het begrip ‘gegevensbescherming’ is ontstaan in de tweede helft van de 20e eeuw en speelt sinds de digitalisering een steeds belangrijkere rol. Uiterlijk sinds de inwerkingtreding van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) is rond het begrip ook een maatschappelijke discussie op gang gekomen. Door deze verordening wordt de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens door private ondernemingen en overheidsorganen in heel de Europese Unie uniform. Gegevensbescherming is niet alleen een erg omvangrijk, maar ook een belangrijk thema, waar wij bij HABA veel waarde aan hechten.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming

In de hele HABA-ondernemingsgroep neemt gegevensbescherming een belangrijke plaats in: continu worden de rechtmatigheid van alle processen betreffende gegevensverwerking en de documentatie van de gegevensopslag gecontroleerd. Ons management voor gegevensbescherming beschrijft alle vereiste processen om aan de eisen te voldoen en verschaft ons een overzicht. Zeker de bescherming van persoonsgegevens, die wij in handen krijgen, vinden wij cruciaal. Onze principes en maatregelen voor de gegevensbescherming in de HABA-ondernemingsgroep vindt u in ons beleid voor gegevensbescherming.

Contactpersoon inzake gegevensbescherming

Bij vragen inzake gegevensbescherming neemt u contact op met onze functionaris gegevensbescherming: HABA Sales GmbH & Co. KG, Datenschutz, Postfach 1107, 96473 Bad Rodach of via e-mail: internet(at)haba.de met als onderwerp: Gegevensbescherming.