Sociale competentie – de emotionele ontwikkeling van een kind

t_1250_350_entwicklungsschritte_sozialeKompetenz.jpg

De vaardigheid om te kunnen omgaan met eigen gevoelens en die van anderen, om anderen te begrijpen, hen te helpen of te troosten, zijn belangrijke mijlpalen in de emotionele ontwikkeling van een klein kind. Vroege en positieve ervaringen met meeleven, begrip, vertrouwen en betrouwbaarheid bij de personen die hij/zij het vaakst ziet, zijn belangrijke voorwaarden voor een sociaal en emotioneel gezonde ontwikkeling van kinderen. Hierdoor groeien ze op tot sterke persoonlijkheden.

haba-spielzeug-icon-sprechen.png

Sociale competentie


Hoe kinderen emoties leren kennen

t_200_200_sozialeKompetenz_Kreis_1.png
t_200_200_sozialeKompetenz_Kreis_2.png
t_200_200_sozialeKompetenz_Kreis_3.png
Emotioneel leren begint meteen al in de eerste levensmaanden. In de jaren erna worden verschillende vaardigheden van de emotionele en sociale competentie verder ontwikkeld; deze vormen zich parallel met elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Hierbij denken we aan de uitdrukking van emoties via taal, gebaren of mimiek, het leren herkennen van verschillende emoties en de oorzaak ervan, evenals het controleren van eigen gevoelens. Van meet af aan uiten baby’s hun emoties, weliswaar aanvankelijk zonder taal. Toch hebben ouders het niet moeilijk om vast te stellen of hun baby blij of boos is. Tegelijk begrijpen baby’s in hun eerste levensmaanden hoe hun omgeving emoties uitstraalt. Dat betekent dat ze al erg vroeg de rustgevende stem van hun moeder herkennen. Zodra de taal van een klein kind zoveel ontwikkeld is dat ook taalkundige uitingen van gevoelens mogelijk zijn, wordt de emotionele communicatie veel groter. Langzaamaan leert een kind over zijn gevoelens te spreken en verwerft het de kennis om emotionele situaties en reacties bij zichzelf en anderen te voorspellen.

Sociale vaardigheden behoren tot de menselijke natuur

t-396-entwicklungsschritte_2.jpg
Alle kinderen hebben gemeen dat ze geboren worden als sociale wezens, die op zoek gaan naar contact met andere mensen, gevoelens hebben en deze ook waarnemen. Toch kunnen kleine kinderen het moeilijk hebben om woede, verdriet, koppigheid of onenigheid een plaats te geven en te verwerken. Daarom is het belangrijk de sociale vaardigheden te trainen en in uiteenlopende situaties te oefenen hoe harmonieus samenleven kan functioneren.

Sociale competentie op speelse wijze stimuleren

Sociale competentie met poppen stimuleren

Waardevolle ervaringen doen kinderen op tijdens het rollenspel met poppen. Door hun eigen dagelijkse leven na te spelen, handelingen van volwassenen na te bootsen en hun gevoelens in een speelse context te plaatsen, ontwikkelen ze hun emotionele en sociale vaardigheden. In de bijdrage ‘Plezier en poppenvriendjes voor elk kind’ verneemt u hoe het dagelijkse leven met HABA-poppen op speelse wijze ontdekt kan worden.

Sociale competentie met speelwerelden stimuleren

Hun eigen fantasie de vrije loop laten of belevenissen naspelen: in de kleurrijke speelwerelden lukt dat uitstekend! Alleen of in combinatie bieden de Ark van Noach, de Boerderij of de Zoo talloze speelmogelijkheden.

Sociale competentie met handpoppen stimuleren

Jan Klaassen, Roodkapje, de tovenaar of de wolf: handpoppen kunnen de grappigste en meest uiteenlopende verhaaltjes vertellen! De kinderen kunnen zich inleven in het rollenspel of enthousiast kijken naar korte toneelstukjes.