Milieubewustzijn

umweltbewusstsein_1140-340px.jpg

Materiaalkeuze, levermethoden, productieprocessen, gebouwentechniek, het dagelijkse werk … milieuzorg staat bij HABA op alle gebieden voorop.

Milieuvriendelijke productie

Zowel bij de keuze van het materiaal als bij de toegepaste productiemethoden staat een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen centraal. Dit bewijst onder andere ook het PEFC-keurmerk, dat wij sinds 2010 op ons houten speelgoed aanbrengen. Het gebruikte beuken- en berkenhout stamt immers uit duurzame bosbouw. Op deze manier ondersteunen wij het behoud van de ecologische balans in de bossen en leveren wij een bijdrage om het bosbeheer en -onderhoud duurzaam te verbeteren.
Bovendien optimaliseren wij voortdurend de randvoorwaarden van onze productie, passen wij milieuvriendelijke methoden toe en verbeteren wij de ingezette technologieën. Hierbij wordt doorlopend gecontroleerd hoeveel materiaal er wordt gebruikt, hoe hoog de emissie is en hoeveel afval er wordt geproduceerd. Een modern energiebeheer is even vanzelfsprekend als de verdere ontwikkeling van onze machines en gebouwen vanuit ecologisch standpunt. Als eerste Duitse speelgoedfabrikant heeft HABA al in 1999 de EMAS-toetsing met succes doorstaan. Sindsdien wordt ook een continu milieumanagement in overeenstemming met ISO 14001 toegepast.

Milieuzorg bij de gebouwentechniek

De recycling van houtresten, het gebruik van regenwater en zonne-energie, het aanleggen van groene daken, het naleven van milieunormen bij nieuwbouwprojecten – de lijst van onze maatregelen ter bescherming van het milieu is lang. En deze betreffen alle leden van de HABA-bedrijvengroep … ook hier trekken wij één lijn. Dat hierbij alle geldende milieuwetten en -normen worden nageleefd, is voor ons geen verplichting, maar een vanzelfsprekendheid.

umweltbewusstsein-heizung.jpg

Milieuzorg is ook regionale dierenbescherming

Onze milieuzorg komt ook tot uiting in de bescherming van inheemse dieren. De vestiging van de HABA-bedrijvengroep in Bad Rodach heeft veel hoge gebouwen, zoals silo’s voor houtspanen en een hoge opslagruimte. Daar hebben wij nestkastjes aangebracht, die elk jaar opnieuw door torenvalken, gierzwaluwen en andere vogels worden gebruikt. Bovendien vormen de heggen rond de parkeerterreinen van het bedrijf een optimale leefruimte voor kleinere vogelsoorten en vele andere dieren. Zo biedt HABA op zijn bedrijfsterrein een thuis aan in totaal 24 verschillende vogelsoorten en levert de bedrijvengroep een bijdrage om de populatie van inheemse diersoorten in stand te houden.

Modern energiemanagement

Wij hebben een energiemanagementsysteem, dat gecertificeerd is conform ISO 50001. Het doel is de voortdurende verbetering van de energieprestatie binnen de HABA-ondernemingsgroep, een betere energie-efficiëntie en een optimaal gebruik van onze eigen energie. Deze norm stelt eisen aan een onderneming om een energiemanagementsysteem te introduceren, toe te passen en voortdurend te optimaliseren. Het energiemanagement omvat alle energiestromen in een bedrijf, analyseert deze en doet voorstellen voor een besparing en efficiënter gebruik van de energie. Een verantwoordelijke omgang met energie is een cruciaal onderdeel van onze acties in het kader van gebouwtechniek en bij de uitbreiding van kantoor- en productieruimtes. Dat geldt voor alle vestigingen van de HABA-ondernemingsgroep. Onze principes en maatregelen vindt u in het energiebeleid van de HABA-ondernemingsgroep.