Communicatie – Taalontwikkeling bij kinderen

t_1250_350_entwicklungsschritte.jpg

Baby’s worden al geboren met alle vaardigheden voor interactie met hun omgeving. Die omvat klanken, mimiek, gebaren en lichaamstaal. Al bij het begin van hun leven kunnen ze met andere mensen communiceren. Dat is ook belangrijk, omdat ze overleven door hun acute behoeften mee te delen. Met afzonderlijke klanken drukt de baby de wens naar contact uit of hij/zij weent om zijn/haar onbehagen uit te drukken: ouders weten meestal intuïtief wat hun baby wil vertellen en kunnen klanken en gezichtsuitdrukkingen van het kleintje verstaan, net zoals zij met elkaar spreken.

Geleidelijk leren peuters praten, maar de taalontwikkeling van een kind is een erg langzaam proces. Hoewel het taalgebied in de hersenen al bij de geboorte voorhanden is en de organen en spieren, die voor het spreken nodig zijn, gevormd zijn, leert elk kind de taalkundige vaardigheden op eigen tempo. Daarom is de leeftijd waarop een kind begint te spreken, erg verschillend. Hoe snel kinderen hun woordenschat uitbreiden en zinnen kunnen vormen, verschilt eveneens.

haba-spielzeug-icon-mund.png

Communicatie


Wanneer beginnen kinderen te spreken?

t-396-entwicklungsschritte_kommunikation.jpg
Sommige kinderen zeggen al op negen maanden hun eerste woordje, anderen net op hun eerste verjaardag en nog anderen nemen hun tijd tot hun tweede verjaardag. In de loop van het derde levensjaar stijgt het aantal woorden dat kinderen actief in hun taalgebruik opnemen, exponentieel. Experts gaan er momenteel van uit dat kinderen de eerste 50 woordjes heel erg langzaam leren. Later kunnen ze per dag maar liefst 10 nieuwe woorden leren! Deze fase duurt ongeveer van de 18e levensmaand tot het 6e levensjaar.

Taalondersteuning is leuk

t-396-entwicklungsschritte_kommunikation_2.jpg

Normaal gezien spreken kinderen graag en gaan ze erg creatief om met klanken, woorden, zinnen en hun stem. Dagelijkse situaties zijn ideaal geschikt om kinderen in het mooie proces van taalontwikkeling te ondersteunen. Woordenschat, maar ook grammatica en uitspraak, worden uitgebreid en verankerd door hiermee actief om te gaan: bij een puzzel of bordspel, bij het lezen of voorlezen van boeken, bij het bekijken van prentenboeken, door te experimenteren of te zingen. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden!


De communicatieve ontwikkeling op speelse wijze ondersteunen

Communicatieve ontwikkeling met poppen stimuleren

Een prachtige kans om met elkaar te spreken, is het rollenspel. Zeker in hun spel met poppen verwerken kinderen dingen, die ze in hun dagelijkse leven meegemaakt hebben, en ze spelen vaak de rol van een ouder. Ze doen dialogen na of zijn soms gewoon stil. Maar ook dan spelen ze in hun hoofd een verhaal en breiden zo hun taalkundige vaardigheden uit.

Lees ook hoe een kind het dagelijkse leven op speelse wijze met HABA-poppen kan ontdekken.

> Plezier en poppenvriendjes voor elk kind

Communicatieve ontwikkeling met kinderspellen stimuleren

De taalontwikkeling van kinderen kan ook bij samenspel gestimuleerd worden. De HABA-klassieker ‘Boomgaard’ helpt niet alleen bij de uitbreiding van woordenschat, taalbegrip en zinnen, maar bezorgt kinderen en hun gezinnen al generaties lang een heleboel plezier! Meer informatie krijgt u in onze handleiding voor speelse taalondersteuning met de ‘Boomgaard’.