t-entsorgungshinweis.jpg

De wetgeving verbiedt het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur bij het ongesorteerde huishoudelijk afval. Deze toestellen zijn met het hieronder afgebeelde symbool aangeduid.

Deze toestellen kunnen stoffen bevatten die gevaarlijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu hebben.

Private huishoudens moeten dergelijke apparatuur, die ze niet meer willen gebruiken, milieuvriendelijk als afval verwijderen. 

Oude apparatuur kunt u gratis bij uw gemeentelijke afvaldienst bezorgen. 

Informatie over waar die zich bevindt, krijgt u bij uw stad of gemeente.

t-67-haba-spielzeug-sicherheit-entsorgungshinweise-symbol.jpg

Het symbool voor de gescheiden verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur is een vuilnisbak met een streep door.