Gevolgen van de herroeping

In geval van herroeping moeten we alle van u ontvangen bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering die we aanbieden), zonder vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst. Om deze terugbetaling te doen, gebruiken we dezelfde betalingsmethode als die welke gebruikt werd voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst komt.

In ieder geval moet u de goederen uiterlijk binnen veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van uw herroepingsrecht aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt gehaald wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

De kosten voor het retourneren van goederen zijn voor onze rekening.

U mag alleen uitgaan van waardeverlies van de producten als dit waardeverlies het gevolg is van andere manipulaties van uw kant dan die welke nodig zijn om de kwaliteit, eigenschappen en de goede werking ervan te controleren.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt niet verleend voor bestellingen die betrekking hebben op:

  • de levering van Producten volgens de specificaties van de klant of duidelijk gepersonaliseerd
  • de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending zodra hun verpakking bij levering is verwijderd
  • de levering van Producten, wanneer deze na levering door hun eigenschappen onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen
  • de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verpakking bij levering wordt verwijderd.

Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag zo snel mogelijk wordt verwerkt, nodigen we onze klanten uit om de Producten terug te sturen, voor zover mogelijk in de originele verpakking met alle verpakkingselementen of in ieder geval in een geschikte transportverpakking. Vraag het bedrijf dat bevoegd is voor de uitvoering van de retourzending om u een bevestiging van de overhandiging te geven en bewaar deze totdat de herroepingsprocedure is voltooid.