Naar inhoud gaan Naar navigatiemenu gaan

PRIVACYVERKLARING

bij ons zijn uw gegevens veilig!

I. Algemeen

Wij, Habermaass GmbH, August-Grosch-Straße 28-38, D-96476 Bad Rodach (hiernavolgend HABA) nemen de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens uitermate serieus en we houden ons strikt aan de regels van de privacywetgeving. Onderstaande verklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij deze bescherming waarborgen. Met name willen wij u als bezoeker van onze internetpagina uitleggen, welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe u op elk moment zelf kunt beslissen over de omgang met uw gegevens.

II. Wat gebeurt er als u de internetpagina van HABA bezoekt?

In verbinding met uw toegang worden op servers van HABA en van door ons daarmee belaste dienstverleners eventueel gegevens opgeslagen die in individuele gevallen mogelijk een identificatie toelaten (browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, eerder bezochte pagina, IP-adres van de aanvragende computer, tijd en datum van de serveraanvraag enz.). De verzameling, verwerking en gebruikmaking van deze gegevens geschiedt om het gebruik van de internetpagina mogelijk te maken (verbindingsopbouw) alsmede ten behoeve van de systeemveiligheid en de technische administratie van de net-infrastructuur.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Digital Analytix. Nadere informatie vindt u onder cijfer IV.

Op verzoek geven wij u kosteloos informatie over de gegevens die wij over u of uw pseudoniem hebben opgeslagen. Indien u dat wenst, kunt een bericht sturen naar internet(at)haba.de. Bovendien zijn wij verplicht, de over u opgeslagen gegevens op uw verzoek te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen.

III. Welke gegevens worden voor welk doeleinde opgeslagen?

HABA verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afwikkeling van uw bestellingen, tenzij u graag gebruik wilt maken van extra serviceverleningen (bijv. de bestelling van reserveonderdelen). Het staat u geheel vrij om deze gegevens ter beschikking te stellen. Voor de afhandeling en levering van uw bestelling geven wij uw gegevens alleen door aan het leveringsbedrijf dat de artikelen bij u bezorgt. Daarnaast bieden wij de volgende serviceverleningen aan:

 • toezending van een nieuwsbrief met actuele aanbiedingen
 • deelname aan prijsvragen/verlotingen
 • Levering van reserveonderdelen

Indien u er op een later tijdstip toe besluit om niet langer gebruik te maken van deze diensten, kunt u uw toestemming op elk moment voor de toekomst herroepen. Daartoe stuurt u dan een bericht naar internet(at)haba.de of via de post naar Habermaass GmbH, Datenschutz, Postfach 1107, D-96473 Bad Rodach.

Indien u onze nieuwsbrief of reclamemails niet meer wenst te ontvangen, gaat u op dezelfde wijze te werk. Bovendien kunt u de annulering direct uitvoeren door het aanklikken van de volgende link 'http://www.haba.de/haba/newsletterAbmelden.htm' die in alle door ons verzonden e-mails vermeld staat.

III. Welke gegevens worden voor welk doeleinde opgeslagen?

HABA verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afwikkeling van uw bestellingen, tenzij u graag gebruik wilt maken van extra serviceverleningen (bijv. de bestelling van reserveonderdelen). Het staat u geheel vrij om deze gegevens ter beschikking te stellen. Voor de afhandeling en levering van uw bestelling geven wij uw gegevens alleen door aan het leveringsbedrijf dat de artikelen bij u bezorgt. Daarnaast bieden wij de volgende serviceverleningen aan:

 • toezending van een nieuwsbrief met actuele aanbiedingen
 • deelname aan prijsvragen/verlotingen
 • Levering van reserveonderdelen

Indien u er op een later tijdstip toe besluit om niet langer gebruik te maken van deze diensten, kunt u uw toestemming op elk moment voor de toekomst herroepen. Daartoe stuurt u dan een bericht naar internet(at)haba.de of via de post naar Habermaass GmbH, Datenschutz, Postfach 1107, D-96473 Bad Rodach.

Indien u onze nieuwsbrief of reclamemails niet meer wenst te ontvangen, gaat u op dezelfde wijze te werk. Bovendien kunt u de annulering direct uitvoeren door het aanklikken van de volgende link 'http://www.haba.de/haba/newsletterAbmelden.htm' die in alle door ons verzonden e-mails vermeld staat.

IV. Wat zijn cookies?

Op meerdere plaatsen op onze internetpagina's wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Zij zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.
Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat wij naar uw browser verzenden als u onze pagina oproept / doorkijkt. Een cookie kan alleen maar informatie bevatten die wij zelf naar uw computer sturen – daarmee kunnen geen privégegevens worden gelezen. Als u de cookies op onze pagina accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser identificeren.

Wij gebruiken de cookies voor de onderstaande doeleinden:

 • Om u bij uw volgende bezoek te herkennen, om uw gewenste voorinstellingen in het winkelmandje (taal, land van levering, gebruikersnaam) weer te geven.
 • Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van andere services, bijv. de weergave van de pagina in uw taal, personalisering van onze pagina enz.
 • Om onze pagina nog beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

Wij gebruiken 'permanente' cookies. Dat betekent dat u maar één keer uw gebruikersnaam hoeft in te voeren voor internetpagina's waarvoor een aanmelding nodig is. 'Permanente' cookies kunnen handmatig door de gebruiker zelf verwijderd worden. Wij bewaren 'permanente cookies' 3.000 dagen. Bovendien gebruiken wij cookies voor advertenties. Deze cookies worden maximaal 30 dagen opgeslagen. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres in geanonimiseerde vorm) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor ons als website-exploitant en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen. Bovendien zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door Google over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het genoemde doel. Tegen het verzamelen en de opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden aangetekend met het oog op de toekomst.

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst "Digital Analytix" die de bezoeken aan de website meet en analyseert.

De meeste browsers accepteren cookies als standaardinstelling. De helpfunctie in de menubalk van de meeste internetbrowsers bevat uitleg over de wijze waarop u uw browser kunt verbieden om nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser erop kunt laten attenderen dat u nieuwe cookies ontvangt, maar ook hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u niet kunt beschikken over bepaalde features op onze pagina en dat sommige pagina's niet goed worden weergegeven.

Wij adviseren u bovendien om u na beëindiging van het gebruik van een computer die u samen met anderen gezamenlijk gebruikt en zo ingesteld is dat de computer cookies en flash cookies accepteert, volledig af te melden.

U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-add-on of binnen de browsers op mobiele apparaten, kunt u het Opt-Out-cookie van Google Analytics instellen om de vastlegging van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te verhinderen (de Opt-Out functioneert alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een Opt-Out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Wit u uw cookies in deze browser, dan moet u opnieuw op deze link klikken.

Nog afgezien van deze instellingen van de browser kunt u de inzameling en het gebruik van gegevens door "Digital Analytix" voor de toekomst weigeren door op dit punt een Opt-Out-cookies in uw browser in te stellen.

V. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan evenals over het doeleinde van de opslag. Bovendien staat het u te allen tijde vrij om de schrapping, blokkering dan wel correctie van uw gegevens te verlangen. U kunt uw aanvraag richten aan internet(at)haba.de of via de post aan Habermaass GmbH, Datenschutz, Postfach 1107, D-96473 Bad Rodach.

VI. Doorgave aan derden

De door ons verzamelde gegevens worden niet verkocht. Wij geven de ons verstrekte informatie uitsluitend aan derden door binnen de onderstaand beschreven omvang:

 • aangesloten ondernemingen ter vergelijking van de adressendatabank indien deze hetzij onder deze privacyverklaring vallen of richtlijnen in acht nemen die minstens even veel bescherming bieden als deze privacyverklaring.

 • Wij geven andere ondernemingen en individuele personen opdracht, taken voor ons te vervullen. Voorbeelden zijn o.a. ondersteuning bij de organisatie van evenementen, verzending van brieven of e-mails, het onderhouden van onze contactlijsten, de analyse van onze databanken en reclameactiviteiten. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonsgerelateerde gegevens die nodig zijn voor de vervulling van hun taken. Zij mogen deze echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht, de informatie te behandelen in overeenkomst met deze privacyverklaring en de Duitse privacywetgeving.

 • Wij bieden zorgvuldig uitgekozen postorderbedrijven, merkfabrikanten en uitgeverijen de mogelijkheid om u binnen het kader van de zakelijke afspraak informaties en aanbiedingen toe te zenden. Voor derden-marketingdoeleinden worden uitsluitend gegevens doorgegeven die wettelijk zijn toegestaan (algemeen gepubliceerde en bepaalde, in lijsten samengevatte gegevens volgens § 28 lid 3 nr. 3 o.l. (oude lezing) en § 47 nr. 2 n.l. (nieuwe lezing) Duitse privacywet en volgens § 28 lid 3 z.2 en z.4 n.l. Duitse privacywet).

 • Wij maken persoonlijke gegevens bekend indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien een dergelijke doorgave vereist is om onze rechten en die van derden te beschermen.

 • Als u u hebt aangemeld voor de HABA nieuwsbrief, gebruiken wij uw bij de registratie vermelde gegevens ten behoeve van de verzending van de HABA-nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Daarvan uitgezonderd zijn uitsluitend partnerondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de technische afwikkeling van de nieuwsbrief-verzending. In deze gevallen blijft de omvang van de doorgegeven data echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. De privacybepalingen stemmen overeen met de Duitse wet persoonsregistraties (BDSG) en de Duitse wet op de telecommunicatie (TMG).

 • In alle andere gevallen stellen wij u op de hoogte als persoonsgerelateerde informatie aan derden doorgegeven moet worden en geven u daarbij de mogelijkheid om uw toestemming te verlenen./p>

VII. Gebruik van Facebook Social Plug-ins

Onze internetpresentatie gebruikt Social Plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins zijn gekenmerkt met een Facebook-logo of de toevoeging 'Facebook Social Plug-in'.

Als u een pagina van onze internetpresentatie oproept met een dergelijke plug-in, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en van daaruit in de internetpagina geïntegreerd.

Door de integratie van de plug-ins krijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze internetpresentatie hebt opgeroepen. In de regel is deze functie bij ons gedeactiveerd. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld op de 'Bevalt me'-knop drukt of een commentaar afgeeft, wordt de betreffende informatie door uw browser direct naar Facebook verzonden en daar opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u nalezen in de aanwijzingen over de gegevensbescherming van Facebook onder http://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelt, moet u vóór uw bezoek aan onze internetpagina bij Facebook uitloggen.

VIII. Gegevensveiligheid

Om het verlies of misbruik van de bij ons opgeslagen gegevens te vermijden ,treffen wij omvangrijke technische en zakelijke voorzorgsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast worden. Wij gebruiken SSL (RSA 1024 bit) als versleutelings- en opslagsoftware. Deze software wordt in het hele World Wide Web met succes toegepast. Aan een symbool (gesloten hangslot) in de onderste werkbalk van uw browser kunt u zien dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt. Al uw persoonlijke gegevens (naam, adres, creditcardnummer, bankcode, rekeningnummer enz.) worden gecodeerd en veilig via het internet verzonden.

Alléén onze HABA server kan uw gegevens weer decoderen. Tijdens de overdracht kunnen onbevoegden uw informatie niet lezen!

Het valt echter ook onder uw verantwoordelijkheid om de door u ter beschikking gestelde gegevens door codering of andere geschikte maatregelen tegen misbruik te beschermen.

XIII. Onze volledige contactgegevens

Habermaass GmbH
August-Grosch-Str. 28-38
D-96476 Bad Rodach
Tel.: +49 9564 929-60100
Fax: +49 9564 929 662300
E-mail: internet(at)haba.de
Internet: www.haba.de

Beherend vennoot: Klaus Habermaass
Directeur: Karl Fischer, Arnd Mückenberger, Tim Steffens
Vermelding: Kantongerecht Coburg HR-nr. 256

Habermaass GmbH is een onderdeel van de HABA-groep.